Tiếp tục series về Viết bài luận tiếng Anh. Nhiều học sinh, khi mới đi du học, chắc cũng sẽ có những thắc mắc về sự khác nhau chính giữa essay và report. Trong bài lần này, mình xin chia sẻ với các bạn một vài điểm khác nhau chính […]