Bài luận tiếng anh – BÀI 4: Lỗi cần tránh khi viết assignment Rất nhiều học sinh Việt Nam, trước khi đi du học, không được hướng dẫn cặn kẽ cách làm bài luận tiếng anh, bài assignment chuẩn. Ngay cả mình cũng vậy. Điều này dẫn đến rất nhiều […]