BÍ QUYẾT TẠO DỰNG MỐI QUAN HỆ – CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG! Trong khuôn khổ Hội thảo chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh do Đại học RMIT tổ chức ngày 22/11/2019 vừa qua, diễn giả Dương Hồng Loan, hiện đang công tác ở cương vị Cố vấn […]