Tiếp tục series về Viết bài luận tiếng Anh. Nhiều học sinh, khi mới đi du học, chắc cũng sẽ có những thắc mắc về sự khác nhau chính giữa essay và report. Trong bài lần này, mình xin chia sẻ với các bạn một vài điểm khác nhau chính nhé.

viết bài luận tiếng anh

Bản chất

Với một bài luận tiếng anh bình thường. Reports thường liên quan đến tìm hiểu dữ liệu (data) cũng như trình bày những findings liên quan đến data ấy. Thông thường những data này phải được thu thập (collect) bởi học sinh thông qua việc tải dữ liệu từ một vài ứng dụng cung cấp data như Bloomberg, Data Stream, Thomson Reuters…etc hoặc thông qua các cuộc khảo sát (survey), case study…. Trong khi đó, essays thường tập trung vào phân tích, đánh giá một giả thuyết (theory), một nghiên cứu (research) đã được chứng minh hoặc tìm hiểu bởi một hoặc một vài tác giả.

Reports thường được chia thành các phần (section) tách biệt, được đánh số hoặc thứ tự (headed/ numbered). Trong mỗi section nhỏ sẽ chia thành nhiều phần nhỏ hơn (sub-sections).

Essay thông thường tuân theo phụ lục Mở bài, thân bài, kết bài thông thường. Trong thân bài thường sẽ có những mục nhỏ hơn để chứng minh cho luận điểm chính.

Reports thường chứa rất nhiều bảng (tables), biểu đồ (charts/diagrams) trong khi essays thường không có/hoặc rất ít biểu đồ mà thay vào đó là những phần văn bản (paragraph).

Reports thường chứa những miêu tả (description) về vấn đề (events) hoặc chủ thể liên quan đến vấn đề, kết quả (result) của research. Bên cạnh đó, reports thường yêu cầu nhiều hơn là chỉ miêu tả. Reports yêu cầu học sinh phải phân tích kết quả, sử dụng kết quả và dựa vào kết quả để đưa ra một đề xuất (proposal) cải tiến kết quả trong tương lai, hoặc chỉ ra những sai sót (limitations) của kết quả và cách sửa nó. Essays, mặt khác, yêu cầu học sinh có những hiểu biết về giả thuyết, chứng minh giả thuyết bằng các luận điểm, luận chứng, và thể hiện được rằng học sinh đã thực sự hiểu vấn đề đó. Vì vậy, essays thường không yêu cầu có phần recommendations như trong reports.

Cấu trúc cơ bản của Report và Essay

Reports

 • Abstract: tóm tắt kết quả chính của reports
 • Mở đầu (introduction): giới thiệu mục đích của report, giải thích tại sao nó lại cần thiết, mục đích giải quyết vấn đề gì và kết quả.
 • Literature Review: phác thảo những research đã có, đã được chứng minh có liên quan đến vấn đề được đặt ra.
 • Phương pháp (method/methodology): miêu tả và chứng minh phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu, chạy số liệu để ra được kết quả.
 • Kết quả (result/findings): trình bày kết quả sau khi chạy số liệu bằng phương pháp đã miêu tả ở phần methodology (thường phần này sẽ có tables, charts, diagrams…)
 • Thảo luận (discussion/analysis/interpretation): phần này thường là phần quan trọng nhất, trình bày những phân tích ý nghĩa của kết quả cũng kết quả.
 • Kết luận (conclusion): tổng kết lại những bước đã làm tại reports.
 • Recommendations: phần này thường học sinh sẽ liệt ra những limitations của phương pháp hoặc data dùng trong report và những phương pháp có thể sử dụng trong tương lai để khắc phục.
 • Bibliography (references): những research được tham khảo.
 • Appendices: phần data, bảng biểu (tables) hỗ trợ làm rõ ý cho report nhưng không phải là phần chính, và không cho vào phần main body của report.

Essays

 • Mở bài (introduction): đưa ra một số thông tin cơ bản của essay, nêu rõ câu hỏi mà bài essay sẽ làm rõ.
 • Thân bài (body): thường chia thành những đoạn văn nhỏ (paragraphs), bao gồm những ý chính và những mục nhỏ hơn để làm rõ cho ý chính.
 • Kết luận (conclusion): tóm tắt ý chính trong toàn bài
 • Bibliography (references)

Ngoài những phần chính như trên, tuỳ thuộc vào yêu cầu của giáo viên, các bạn mỗi khi làm bài viết hãy tham khảo ý kiến của lecturer thật kĩ về những yêu cầu cho bài report/essay nhé.

Hãy follow fanpage của tụi mình để cập nhật những kiến thức cũng như chia sẻ đến từ những người từng trải qua quãng đời du học nhé